Stichting Democratie & Media

Stichting Democratie & Media

De grote veranderingen in de media door de digitalisering en de komst van het internet – een ontwikkeling waarvan het einde nog niet in zicht is – dwingen de stichting tot voortdurende bezinning op de wijze waarop een pluriform medialandschap en de individuele vrijheid van meningsuiting en –vorming gewaarborgd kunnen blijven.

Dit betekent in de praktijk dat de Stichting zich richt op een breed palet van activiteiten. Daarbij wordt, nationaal en internationaal, samengewerkt met andere organisaties die zich sterk maken voor dezelfde doelstellingen als die de stichting nastreeft. De internationale subsidie-activiteiten beperken zich tot Europa.

Visit the Stichting Democratie & Media website