Vereniging Veronica

Vereniging Veronica

Goede nieuws- en informatievoorziening is essentieel voor de democratie en daarmee voor het garanderen van een vrije en open samenleving.

De Vereniging Veronica zorgt door haar deelnemingen, zoals het ANP en The Post Online en door maatschappelijke projecten als The European Press Prize en De 4e Verdieping, voor een onafhankelijke basis en zoekt daarbij waar mogelijk en nuttig de samenwerking met andere partijen publiek en privaat.

Visit the Vereniging Veronica website